Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2257-МИ/18.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2257-МИ
София, 18.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Иван Христов Малчев – упълномощен представител на Местна коалиция „Съюз на Десните Сили за Ихтиман – ПП „Синьо единство“, ПП „Българска нова демокрация“, ПП „Обединени земеделци“, срещу решение № 047 от 14 септември 2015 г., допълнено с решение № 048 от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Ихтиман

Постъпила е жалба по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-11-50 от 17.09.2015 г. от Иван Христов Малчев - упълномощен представител на Местна коалиция „Съюз на Десните Сили за Ихтиман - ПП „Синьо единство", ПП „Българска нова демокрация", ПП „Обединени земеделци", срещу решение № 047 от 14 септември 2015 г., допълнено с решение № 048 от 14 септември 2015 г. на ОИК община Ихтиман.

В жалбата се правят оплаквания относно името на местната коалиция, което е изписано за включване в бюлетината по различен начин, от този, предложен в заявлението за регистрация.

Жалбата е допустима - подадена е в срок и от лице с представителна власт по пълномощия на местната коалиция.

Централната избирателна комисия, преценявайки представените доказателства по същество приема, че жалбата е неоснователна.

В заявлението за регистрация на местна коалиция (Приложение № 45- МИ от изборните книжа) жалбоподателите са посочили като наименование на местната коалиция „Съюз на Десните Сили за Ихтиман - ПП „Синьо единство", ПП „Българска нова демокрация", ПП „Обединени земеделци", а като наименование за изписване в бюлетината - „СДС за Ихтиман - ПП „Синьо единство", ПП „Българска нова демокрация", ПП „Обединени земеделци".

В решение № 047 от 14 септември 2015 г. ОИК община Ихтиман регистрира местната коалиция с името, заявено от нея, и пропуска да посочи наименованието на местната коалиция за изписване на бюлетината. Очевидно пропускът е наложил решение № 048 от 14 септември на ОИК община Ихтиман, в което в мотивите е посочено наименованието на местната коалиция да бъде изписано по същия начин: „Съюз на Десните Сили за Ихтиман - ПП „Синьо единство", ПП „Българска нова демокрация", ПП „Обединени земеделци".

Макар и без мотиви ОИК община Ихтиман правилно не е възприела заявеното съкратено наименование на коалицията за изписване в бюлетината. Съгласно чл. 128, ал. 1 ИК наименованието на местната коалиция не може да повтаря абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии, включително и чрез прибавяне към тях на думи, букви, цифри и други знаци. В случая жалбоподателите искат наименованието им в бюлетината да съдържа съкращението „СДС", което е наименование на партия, регистрирана по Закона за политическите партии много преди обнародването на указа на президента за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

С оглед изложените съображения жалбата следва да се остави без уважение. За прецизност следва само да се отбележи, че заявеното наименование за изписване в бюлетината от участник в предстоящите избори Общинската избирателна комисия следва да посочва в диспозитива на решението си за регистрация.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Съюз на Десните Сили за Ихтиман - ПП „Синьо единство", ПП „Българска нова демокрация", ПП „Обединени земеделци" срещу решение № 047 от 14 Септември 2015 г. и решение № 048 от 14 септември на ОИК община Ихтиман.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.09.2015 в 23:59 часа

Всички решения