Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2273-МИ/НР/18.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2273-МИ/НР
София, 18.09.2015

ОТНОСНО: жалби от Асен Иванов Даскалов – представляващ местна коалиция „ПАТРИОТИТЕ – ВМРО“, срещу решения № 75 МИ, № 76 МИ и № 77 МИ от 17 септември 2015 г. на ОИК в община Русе

Постъпили са жалби по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-11-52 от 18.09.2015 г. от Асен Иванов Даскалов - представляващ местна коалиция „ПАТРИОТИТЕ - ВМРО", срещу решения № 75МИ, № 76 МИ и № 77 МИ от 17 септември 2015 г. на ОИК в община Русе. Преписката по жалбите е постъпила с вх. № МИ-06-453 от 18.09.2015 г. от ОИК - Русе.

В жалбите се прави възражение срещу отказ на ОИК - Русе, да извърши промяна в наименованието на местната коалиция от „ПАТРИОТИТЕ - ВМРО" на „Коалиция ЗА Искрен Веселинов".

Централната избирателна комисия намира жалбата за процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 88, ал. 1 от ИК. Като прецени представените доказателства по същество приема, че жалбата е неоснователна.

Местната коалиция „ПАТРИОТИТЕ - ВМРО" е регистрирана с решения № 42 МИ, № 43 МИ и № 44 МИ от 13 септември 2015 г. на ОИК - Русе, за участие в изборите за общински съветници, за кмет на община и за кметове на кметства. С оспорените решения ОИК - Русе, е отхвърлила искането на местната коалиция да бъде извършена промяна в наименованието й. На проведеното заседание на ОИК - Русе, на 17 септември 2015 г., при проведеното гласуване за промяна на наименованието на местната коалиция „за" са гласували шестима, съответно „против" - шест от членовете на ОИК, и тъй като не е събрано необходимото мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите членове на ОИК, е постановено решение при условията на изречение второ от чл. 85, ал. 4 от ИК за отхвърляне на искането за промяна на наименованието на местната коалиция.

Съгласно чл. 149 от ИК промяна в наименованието на местна коалиция, регистрирана за участие в изборите, се извършва като последица от промяна в състава на коалицията. Неправилно жалбоподателят се позовава на Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК в частта по раздел V „Промени в състава и/или наименованието на местна коалиция". В заявление - Приложение № 46-МИ от изборните книжа, и в посоченото решение на ЦИК съюзите „и/или" се използват с оглед прилагането на разпоредбата на чл. 149, ал. 4 от ИК, съгласно която след промяна в състава на местната коалиция ОИК определя тридневен срок за промяна на наименованието на местната коалиция, ако промяната не бъде заявена едновременно с промяната в състава на коалицията.

С оглед изложените съображения жалбите следва да се оставят без уважение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалби от Асен Иванов Даскалов -представляващ местна коалиция „ПАТРИОТИТЕ - ВМРО", срещу решения № 75 МИ, № 76 МИ и № 77 МИ от 17 септември 2015 г. на ОИК в община Русе, като неоснователни.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2015 в 00:55 часа

Всички решения