Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2283-МИ/19.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2283-МИ
София, 19.09.2015

ОТНОСНО: възражение от Стоян Серафимов Гълъбов, председател на Контролния съвет на Общинската организация на БСП – Неделино, Васил Тодоров Генчев – член на същата комисия и членове и симпатизанти на БСП

Постъпило е възражение с вх. № МИ-15-642 от 18.09.2015 г. от Председателя на Контролния съвет на Общинска организация на БСП - Неделино, Стоян Серафимов Гълъбов - председател на Общинската организация на БСП - Неделино, Васил Тодоров Генчев - член на същата комисия и членове и симпатизанти на БСП.

Молят да се отмени регистрацията на БСП - Неделино от „Коалиция за Неделино" поради това, че според тях БСП - Неделино не е канено на дебати за участие в тази коалиция и поради това, че не са присъствали и при определяне представителите на БСП в ОИК. Според подалите възражението действията са извършени незаконосъобразно.

Възражението има характер на жалба. Във възражението не се посочва конкретно решение, което се обжалва, основанието в какво се състои искането, имената, адресите на жалбоподателите, телефон или електронен адрес, каквото е изискването на чл. 58, ал. 2 от ИК.

Многократно Централната избирателна комисия дава указания за окомплектоване на преписката, но не постъпиха никакви документи, от които да бъдат направени каквито и да е заключения относно легитимацията на жалбоподателите и техния интерес от обжалването, поради което ЦИК на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Стоян Серафимов Гълъбов, председател на Контролния съвет на Общинската организация на БСП - Неделино, Васил Тодоров Генчев - член на същата комисия и членове и симпатизанти на БСП за отмяна регистрацията на БСП - Неделино като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2015 в 19:08 часа

Всички решения