Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 389-ПВР/МИ/17.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 389-ПВР/МИ
София, 17.08.2011

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка и допълване на Решение № 278-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

При извършената проверка по преписката към Решение № 278-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. се констатира, че е налице техническа грешка в името на заместник-председателя на ОИК в община Дряново Николинка Бончева Колчева, като собственото име е изписано грешно „Николина" вместо „Николинка".

Постъпило е писмо вх. № ОИК-316 от 17.08.2011 г. от Иван Николов, кмет на община Дряново, област Габрово, с което в ЦИК се изпращат нови декларации и копия от личните карти на назначените за членове на ОИК в община Дряново, област Габрово, Нели Ванева Данкова и Тензиле Хамзова Хасанова. От декларациите и копията на личните карти е видно, че Нели Ванева Данкова е с две фамилни имена - Нели Ванева Данкова-Пенчева, и Тензиле Хамзова Хасанова също е с две фамилни имена - Тензиле Хамзова Хасанова-Христова.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 278-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК, като името на заместник-председателя на ОИК в община Дряново Николинка Бончева Колчева вместо „Николина" да се чете „НИКОЛИНКА".

2. Допълва Решение № 278-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК, като:

- фамилното име на члена на ОИК в община Дряново Нели Ванева Данкова да се чете „ДАНКОВА-ПЕНЧЕВА";

- фамилното име на члена на ОИК в община Дряново Тензиле Хамзова Хасанова да се чете „ХАСАНОВА-ХРИСТОВА".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2011 в 09:55 часа

Всички решения