Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 400-ПВР/МИ/18.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 400-ПВР/МИ
София, 18.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Георги Дамяново, област Монтана, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Георги Дамяново, област Монтана, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-87 от 10.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Георги Дамяново.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Георги Дамяново, област Монтана, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Велфинов Истатков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Александър Иванов Атанасов

 

СЕКРЕТАР:

Димитър Илиев Иванов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Галя Красимирова Йонска

 

 

Павлина Първанова Алексова

 

 

Цветелина Иванова Джурина

 

 

Гергана Филипова Филипова

 

 

Никодим Миронов Атанасов

 

 

Будина Николова Младенова

 

 

Гергана Методиева Цветанова

 

 

Петър Костадинов Митов

 

 

Захари Александров Кузманов

 

 

Иван Кирилов Павлов

 

 

Красимир Първанов Стоянов

 

 

Борис Радков Георгиев

 

 

Иван Владимиров Петров

 

 

Силва Василева Григорова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2011 в 23:13 часа

Всички решения