Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 437-ПВР/МИ/18.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 437-ПВР/МИ
София, 18.08.2011

ОТНОСНО: промяна в ОИК в община Вълчедръм, област Монтана

Постъпило е предложение вх. № ОИК-330 от 18.08.2011 г. на ЦИК от Косьо Михайлов, областен председател на ДПС - област Монтана. Същият предлага на мястото на Анастасия Владимирова Главшина да бъде назначен за секретар на ОИК в община Вълчедръм Петър Благоев Янчин и на мястото на Евстати Тодоров Лазарков да бъде назначен за член на ОИК в община Вълчедръм Георги Ангелов Митрашков.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана, Анастасия Владимирова Главшина - секретар.

НАЗНАЧАВА Петър Благоев Янчин, ЕГН ..., за секретар на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана.

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана, Евстати Тодоров Лазарков - член.

НАЗНАЧАВА Георги Ангелов Митрашков, ЕГН ..., за член на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2011 в 23:52 часа

Всички решения