Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 465-ПВР/МИ/22.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 465-ПВР/МИ
София, 22.08.2011

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка в Решение № 383-ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление вх. № ОИК-356 от 19.08.2011 г. от Пламка Христова Григорова, председател на ОИК в община Монтана, в което се заявява, че в Решение № 383-ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК при изписване имената на секретаря на ОИК в община Монтана и на един от членовете на комисията е допусната техническа грешка, като фамилното име на секретаря е изписано „Велчева" вместо „Вълчева", а фамилното име на член на комисията вместо „Калистратова" е изписано „Калистратов".
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 383-ПВР/МИ от 17 август 2011 г., като фамилното име на секретаря вместо „Велчева" да се чете „Вълчева", а фамилното име на члена на комисията Камелия Славейкова Калистратова вместо „Калистратов" да се чете „Калистратова".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 22.08.2011 в 21:35 часа

Всички решения