Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 505-ПВР/МИ/24.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 505-ПВР/МИ
София, 24.08.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана, назначена с Решение № 185-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-396/24.08.2011 г. от Асен Боянов Качамачков - представител на Коалиция за България, община Вълчедръм, област Монтана, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана, като на мястото на члена на ОИК Димитър Петков Палански, от квотата на Коалиция за България да бъде назначена Радка Асенова Качамачкова. Предложението е придружено от заявление от Димитър Петков Палански за освобождаването му като член на ОИК, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Радка Асенова Качамачкова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана, Димитър Петков Палански, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана, Радка Асенова Качамачкова, ЕГН ..., от квотата на Коалиция за България.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 24.08.2011 в 22:49 часа

Всички решения