Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 510-ПВР/МИ/24.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 510-ПВР/МИ
София, 24.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Лом, област Монтана, назначена с Решение № 222-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК и поправка на техническа грешка в същото решение

Постъпили са заявления с вх. № ОИК-375/23.08.2011 г. и ОИК-393/24.08.2011 г. от Кирилка Евлогиева Константинова и Ени Любенов Костадинов, придружени с предложения от Веселин Иванов Николов - председател на ПП „ГЕРБ" - Лом, и упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", община Лом, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Лом, област Монтана, като на мястото на члена на ОИК Кирилка Евлогиева Константинова да бъде назначена Марияна Ангелова Вълчева от квотата на ПП "ГЕРБ" и на мястото на Ени Любенов Костадинов да бъде назначен Димитър Ралчев Петров от квотата на ПП „ГЕРБ". Към предложенията са представени заявления от Кирилка Евлогиева Константинова и Ени Любенов Костадинов за освобождаването им като членове на ОИК по собствено желание. Предварително са представени декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от личните карти и копия от дипломите за завършено висше образование на Марияна Ангелова Вълчева и Димитър Ралчев Петров.
Постъпила е молба с вх. № ОИК-413 от 24.08.2011 г. от Евелина Георгиева Георгиева - член на ОИК в община Лом, област Монтана, с която се заявява, че в предложението на кмета на община Лом, област Монтана, е допусната техническа грешка по отношение на фамилното име на члена на ОИК, като вместо „ГЕОРГИЕВА" е изписано „Аврамова".
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Лом, област Монтана, Кирилка Евлогиева Константинова, ЕГН ..., от квотата на ПП „ГЕРБ".
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Лом, област Монтана, Ени Любенов Костадинов, ЕГН ..., от квотата на ПП „ГЕРБ".
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Лом, област Монтана, Марияна Ангелова Вълчева, ЕГН ..., от квотата на ПП "ГЕРБ".
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Лом, област Монтана, Димитър Ралчев Петров, ЕГН ..., от квотата на ПП "ГЕРБ".
Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 222-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК, като фамилното име на члена на ОИК в община Лом, област Монтана, Евелина Георгиева Аврамова вместо „Аврамова" да се чете „ГЕОРГИЕВА".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 24.08.2011 в 22:58 часа

Всички решения