Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 549-ПВР/МИ/26.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 549-ПВР/МИ
София, 26.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Монтана, област Монтана, назначена с Решение № 383-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-451 от 26.08.2011 г. от кмета на община Монтана. Към него са приложени предложение от Валерия Иванова Тодорова - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за община Монтана, с док. № 48-10-10 от 24 август 2011 г. на община Монтана, с което се предлага членът на ОИК в община Монтана Силвия Олегова Шишкова да бъде освободена и на нейно място да бъде назначен в състава на ОИК в община Монтана Коста Езекиев Илиев; молба от Силвия Олегова Шишкова за освобождаването й като член на ОИК в община Монтана по лични причини. Декларацията по чл. 16, ал. 2 от ИК и копието от дипломата за завършено висше образование на Коста Езекиев Илиев се намират в административната преписка по приемане на Решение № 383-ПВР/МИ от 17 август 2011 г.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Монтана, област Монтана, Силвия Олегова Шишкова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Монтана, област Монтана, Коста Езекиев Илиев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.08.2011 в 23:38 часа

Всички решения