Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 553-ПВР/МИ/28.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 553-ПВР/МИ
София, 28.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Чипровци, област Монтана, назначена с Решение № 137-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-402/264.08.2011 г. от Захарин Иванов Замфиров - кмет на община Чипровци, придружено със заявление от общинския ръководител на ПП „Съюз на демократичните сили", представляващ Синята коалиция" в община Чипровци Пламен Макавеев Петков, за промяна в състава на Общинска избирателна комисия в община Чипровци, област Монтана, като се предлага на мястото на члена на ОИК Цветана Замфирова Петкова да бъде назначена Зоя Георгиева Томова. Предложението е придружено със заявление от Цветана Замфирова Петкова за освобождаването й като член на Общинската избирателна комисия в община Чипровци; заявление от Пламен Макавеев Петков за назначаване на нов член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Зоя Георгиева Томова и копие от свидетелство за завършено полувисше образование на Зоя Георгиева Томова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Чипровци, област Монтана, Цветана Замфирова Петкова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Чипровци, област Монтана, Зоя Георгиева Томова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 29.08.2011 в 07:34 часа

Всички решения