Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 563-ПВР/МИ/28.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 563-ПВР/МИ
София, 28.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Георги Дамяново, област Монтана, назначена с Решение № 400-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-394 от 24.08.2011 г. от Косьо Асенов Михайлов - областен председател на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", придружено с молба от Димитър Илиев Иванов, ЕГН ..., да бъде освободен като секретар на ОИК в община Георги Дамяново, област Монтана, по собствено желание. Предлага се на негово място да бъде назначен Бисер Петров Георгиев, ЕГН .... Към преписката са налични декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата на Бисер Петров Георгиев за завършено висше образование, копие от личната карта и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Димитър Илиев Иванов, ЕГН ... , от длъжността секретар на Общинската избирателна комисия в община Георги Дамяново, област Монтана.
2. НАЗНАЧАВА Бисер Петров Георгиев, ЕГН ..., за секретар на Общинската избирателна комисия в община Георги Дамяново, област Монтана.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 29.08.2011 в 07:46 часа

Всички решения