Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 666-ПВР/МИ/02.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 666-ПВР/МИ
София, 02.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Ружинци, област Видин, назначена с Решение № 423-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-358/21.08.2011 г. от Емил Тодоров Лилов - областен координатор на ПП „АТАКА" за област Видин, за промяна в състава на ОИК в община Ружинци, област Видин. Предлага се Лозинка Ангелова Живкова, ЕГН ..., да бъде освободена като секретар на ОИК в община Ружинци, област Видин, и на нейно място да бъде назначена Аня Илиева Вълчева, ЕГН .... Към предложението са приложени: декларация от Лозинка Ангелова Живкова за освобождаването й от длъжността секретар на ОИК в община Ружинци; пълномощно от представляващия партия „АТАКА" в община Ружинци Емил Тодоров Лилов; декларация от Аня Илиева Вълчева съгласно чл. 16, ал. 2, от ИК; копие от диплома за завършено полувисше образование към 04.07.1995 г., приравнена на документ за висше образование съгласно Закона за висшето образование в Република България. Към преписката е приложено и копие от личната карта на Аня Илиева Вълчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Ружинци, област Видин, Лозинка Ангелова Живкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Ружинци, област Видин, Аня Илиева Вълчева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.09.2011 в 00:11 часа

Всички решения