Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 671-ПВР/МИ/02.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 671-ПВР/МИ
София, 02.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Радомир, област Перник, назначена с Решение № 368-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е искане с вх. № ОИК-489/30.08.2011 г. от Общинската избирателна комисия в община Радомир, област Перник, за промени в състава на ОИК в община Радомир, област Перник. Към искането са приложени: предложение от Пламен Станков Алексиев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за замяна на Тереза Емилова Генкова и Владислава Петрова Младенова - членове на ОИК, с Елица Танева Мавродиева и Кичка Иванова Величкова; 2 бр. искане от Тереза Емилова Генкова и Владислава Петрова Младенова за освобождаването им като членове на комисията; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от лични карти и копия от дипломи за завършено семестриално висше образование на Елица Танева Мавродиева и Кичка Иванова Величкова; пълномощно.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Радомир, област Перник, Тереза Емилова Генкова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Радомир, област Перник, Владислава Петрова Младенова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Радомир, област Перник, Елица Танева Мавродиева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Радомир, област Перник, Кичка Иванова Величкова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.09.2011 в 00:15 часа

Всички решения