Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 678-МИ/03.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 678-МИ
София, 03.09.2011

ОТНОСНО: жалба от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” срещу Решение № 10 от 25.08.2011 г. на ОИК община Троян

Постъпила е жалба по факс с вх. № 582 от 31.08.2011 г. на ЦИК от Карло Арналдо Контрера, пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" срещу Решение № 10 от 25.08.2011 г. на ОИК в община Троян.

В жалбата се твърди, че ОИК в община Троян е постановила и обявила Решение № 10 от 25.08.2011 г., относно регистрация на коалиция с участието на политическа партия „ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", като обявяването не е станало по установения в Изборния кодекс ред, а именно чрез поставяне на решението на общодостъпно място в сградата, в която се помещава ОИК в община Троян. До подаването на жалбата обжалваното решение не е било поставяно на таблото на ОИК-Троян. На представители на местната структура на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" им е бил отказан достъп до него, като им е било показано само заявлението за регистрация на местната коалиция „ИЗБОР ЗА ТРОЯН", в чийто състав влиза и ПП „ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО". Поради това представители на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" не са имали възможност да обжалват Решение № 10 от 25.08.2011 г. в законоустановения 3-дневен срок, а в този срок са обжалвали заявлението за регистрация на местната коалиция, до което са имали достъп. С жалбата се иска, ако ЦИК намери, че 3-дневният срок за обжалване на Решение № 10 от 25.08.2011 г. е пропуснат да го възобнови и да отмени обжалваното решение изцяло или в частите му, в които е взето решение ПП „ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" да се изписва с абревиатурата „ВМРО-НИЕ", тъй като са нарушени разпоредби на ИК, ЗПП и решения 24-МИ/13.07.2011 г. и 203-МИ/12.08.2011 г. на ЦИК.

ЦИК намира, че с така формулираната жалба се обжалват действия на ОИК  в община Троян, изразяващи се в необявяване на решението по установения в ИК ред, както и самото Решение № 10 от 25.08.2011 г.

В частта, в която се обжалва необявяването на решението по установения ред, жалбата е допустима, а разгледана по същество е неоснователна. По преписката е представено копие от Решение № 10 от 25.08.2011 г., на което е отбелязано, че то е обявено на 25.08.2011 г. в 13.00 часа. ЦИК приема това отбелязване за доказателство, че решението е било обявено публично в съответствие с изискванията на чл. 33, ал. 2 от ИК. От обявяването на решението на 25.08.2011 г. започва да тече 3-дневният срок за обжалването му пред ЦИК. Към 31.08.2011 г., когато е подадена настоящата жалба, този срок вече е изтекъл, поради което в частта, с която с нея се атакува Решение № 10 от 25.08.2011 г. тя следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение жалбата на Карло Арналдо Контрера срещу Решение № 10 от 25.08.2011 г. на ОИК в община Троян в частта, в която се обжалват действията на ОИК по обявяване на решението.

Оставя без разглеждане жалбата на Карло Арналдо Контрера в частта, в която се обжалва законосъобразността на Решение № 10 от 25.08.2011 г. на ОИК в община Троян.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.09.2011 в 22:30 часа

Всички решения