Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 679-МИ/03.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 679-МИ
София, 03.09.2011

ОТНОСНО: жалба на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” срещу решение № 27 от 28.08.2011 г. на ОИК – Ветово, област Русе

Постъпила е жалба с вх. № 612 от 02.09.2011 г. на ЦИК от Мурад Халил Караман, председател на Общинския съвет на ДПС в община Ветово, област Русе, срещу решение № 27 от 28.08.2011 г. на ОИК - Ветово, област Русе.

Жалбоподателят твърди, че в нарушение на чл. 20 от ИК решението е прието без в протокола да са отразени присъстващите членове на общинската избирателна комисия, което водело до нарушение за вземане на мнозинство от две трети; не била дадена възможност на присъстващите членове да изразят особеното си мнение или да гласуват „за" или „против"; нарушено е и общото правило, че не следва да участва в гласуването член на колективен орган, когато решението се отнася до негови права и задължения. Настоява се за отмяна на решението.

Общинската избирателна комисия е изпратила заверен препис на обжалваното решение и заверен препис на протокола от заседанието на 28.08.2011 г.

С обжалваното решение ОИК - Ветово, е упълномощила председателя и секретаря на комисията да изготвят и подпишат изрично пълномощно, с което да упълномощят да предават по опис и получават с протокол подписките на избирателите по чл. 125, ал. 2 от ИК в ТЗ на ГД „ГРАО" в гр. Русе председателят и заместник-председателят на общинската избирателна комисия.

В хода на произнасянето с вх. № 651 от 03.09.2011 г. на ЦИК е постъпило копие от решение № 33 от 03.09.2011 г. на ОИК - Ветово, област Русе, с което е отменено решение № 27 от 28.08.2011 г., общинската избирателна комисия е упълномощила Татяна Петкова Бойчева - секретар на комисията, да предава по опис и получава с протокол подписките на избирателите по чл. 125, ал. 2 от ИК в ТЗ на ГД „ГРАО" в гр. Русе. При отсъствие на секретаря комисията упълномощава Стефан Георгиев Ангелов - председател на комисията, да предава по опис и получава с протокол подписките на избирателите, а при отсъствие и на секретаря, и на председателя на ОИК - Ветово, комисията е упълномощила Георги Иванов Петров - заместник-председател, да предава по опис и получава с протокол подписките на избирателите. Упълномощените от ОИК лица ще бъдат придружавани до ТЗ „ГРАО" - Русе, от член на ОИК, представител на различна политическа сила.

Централната избирателна комисия установи, че заседанието на 28.08.2011 г. е редовно проведено в присъствието на 12 члена от общо 17-членната общинска избирателна комисия, поради което твърдението в жалбата за липса на кворум е неоснователно. До постановяване на настоящото решение общинската избирателна комисия сама е отменила обжалваното решение. Липсва правен интерес от разглеждане на жалбата по същество, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Мурад Халил Караман, председател на Общинския съвет на ДПС в община Ветово, област Русе, срещу решение № 27 от 28.08.2011 г. на ОИК - Ветово, област Русе.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.09.2011 в 22:32 часа

Всички решения