Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 682-МИ/03.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 682-МИ
София, 03.09.2011

ОТНОСНО:  жалби от Найден Маринов Зеленогорски срещу решения № 103 и № 104 от 28 август 2011 г. на ОИК в община Плевен, област Плевен

Постъпили са жалби с вх. № 564 и № 565 от 30.08.2011 г. на ЦИК от Найден Маринов Зеленогорски срещу решение № 103 от 28 август 2011 г. на ОИК в община Плевен, област Плевен, с което е регистрирана местна коалиция от партии с наименование „ЗА ЗЕЛЕНОГОРСКИ" за участие в изборите за общински съветници в община Плевен на 23 октомври 2011 г., и срещу решение № 104 от 28.08.2011 г. на ОИК за регистрация на местна коалиция от партии със същото наименование за участие в изборите за кметове на кметства в гр. Славяново, с. Гривица, с. Коиловци, с. Мечка, с. Бръшляница, с. Върбица, с. Буковлък, с. Опанец, с. Ясен, с. Търнене, с. Диседица, с. Беглеж, с. Брестовец, с. Бохот и с. Николаево в община Плевен, област Плевен. Наименованието на местната коалиция „ЗА ЗЕЛЕНОГОРСКИ" е утвърдено да се изписва в бюлетината за общински съветници и в бюлетините за кметове на кметства.
Жалбоподателят твърди, че в Национална база данни „Население" съществува само един запис на гражданин на Република България с фамилия Зеленогорски и това е самият той с име Найден Маринов Зеленогорски и ЕГН ..., за което представя копие на удостоверение с изх. № ЕСГРАОН 1819 от 29.08.2011 г. на отдел „ЕСГРАОН" в община Плевен. Понастоящем е кмет на община Плевен в трети пореден мандат и ще се кандидатира отново за кандидат за кмет на общината и като водач на листа за общински съветници от местна коалиция от партии „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ПЛЕВЕН („СДС", „ДСБ", „ОЗ", „БСДП", „РДП", „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", „ОДС")". Поддържа, че неправилно регистрираната местна коалиция "ЗА ЗЕЛЕНОГОРСКИ" използва без негово знание и съгласие името му, което е некоректен опит за въвеждане в заблуждение на избирателите. Настоява за отмяна на оспорваните решения на общинската избирателна комисия.
Централната избирателна комисия намира подадената в срок жалба за допустима и разгледана по същество - за неоснователна.
Разпоредбите на Изборния кодекс допускат местна коалиция от партии да има свое наименование, прието от участващите в състава на коалицията политически партии и утвърдено с решението за образуване на местната коалиция или с последващо решение. Законовите норми са предоставили свобода на политическите партии да избират наименованието на коалицията. Законовите ограничения се отнасят до повторенията в наименованието или абревиатурата на партиите, участващи в състава на коалицията. Разпоредбите на Изборния кодекс не предвиждат други ограничения, включително и за използване имена на физически лица.
Към момента на регистрация на местната коалиция „ЗА ЗЕЛЕНОГОРСКИ" общинската избирателна комисия не е регистрирала друга коалиция със същото или друго подобно наименование, поради което не е имала основание да откаже регистрацията на местната коалиция от партии с подаденото наименование.
Централната избирателна комисия счита, че с обжалваните решения не са засегнати императивни законови правила, свързани с наименованията на местните коалиции от партии, участващи в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалби с вх. № 564 и № 565 от 30.08.2011 г. на ЦИК от Найден Маринов Зеленогорски срещу решения № 103 и № 104 от 28 август 2011 г. на ОИК в община Плевен, област Плевен.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 04.09.2011 в 08:29 часа

Всички решения