Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 683-МИ/03.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 683-МИ
София, 03.09.2011

ОТНОСНО:  жалба на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” срещу решение № 69 от 29.08.2011 г. на ОИК в община Чирпан, област Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № 583 от 31.08.2011 г. на ЦИК от Карлос Арналдо Контрера, пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решение решение № 69 от 29.08.2011 г. на ОИК в община Чирпан, област Стара Загора, с което е регистрирана кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. ПП „ВЯРА МОРАЛ ОТГОВОРНОСТ РОДОЛЮБИЕ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО".
Жалбоподателят твърди, че с процесното решение ОИК - Чирпан, е регистрирала ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" в изборите за общински съветници в община Чирпан в нарушение на Изборния кодекс и на Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК, както и че в нарушение на цитираните актове ОИК - Чирпан, неправилно е допуснала партията да се изписва в бюлетината с наименование „ВМРО - НИЕ".
С решение № 22 от 24.08.2011 г. ОИК - Чирпан, е регистрирала ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за общински съветници. С решение № 29 от 24.08.2011 г. ОИК - Чирпан, е регистрирала ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за кмет на община Чирпан и кметове на кметства с. Зетьово, с. Свобода, с. Гита и с. Спасово. В диспозитива на решенията си ОИК не е постановила начина на изписване наименованието на партията бюлетината.
Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба за недопустима поради липса на правен интерес. След като в обжалвания акт липсва волеизявление на органа относно начина на изписване наименованието на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" - съкратено или с абревиатура, наподобяваща наименованието на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", с него не се засягат права и интереси на тази партия.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане подадената жалба с вх. № 583 от 31.08.2011 г. на ЦИК от Карлос Арналдо Контрера, пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решение № 69 от 29.08.2011 г. на ОИК в община Чирпан, област Стара Загора.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 04.09.2011 в 08:31 часа

Всички решения