Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 695-ПВР/МИ/07.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 695-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  поправка на технически грешки, допуснати в Решение № 276-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-539/03.09.2011 г. от Тони Памукчиев - председател на ОИК - Севлиево, за допуснати технически грешки в Решение № 276-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. при назначаване състава на ОИК в община Севлиево, област Габрово, като при изписване на собственото име на члена на ОИК Авидан Нури Алиева вместо „Авидан" е изписано грешно „Авдин" и при изписване на фамилното име на члена на ОИК Мариета Христова Драшкова вместо „Драшкова" е изписано грешно „Драшков".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на технически грешки, допуснати в Решение № 276-ПВР/МИ от 15 август 2011 г., като собственото име на члена на комисията Авидан Нури Алиева вместо „Авдин" да се чете „Авидан" и фамилното име на члена на ОИК Мариета Христова Драшкова вместо „Драшков" да се чете „Драшкова".
Анулира издаденото удостоверение № 14 от 01.09.2011 г. на Авидан Нури Алиева и удостоверение № 7 от 01.09.2011 г. на Мариета Христова Драшкова.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 21:57 часа

Всички решения