Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 701-ПВР/МИ/07.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 701-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Лозница, област Разград, назначена с Решение № 279-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-485/29.08.2011 г. от упълномощения представител на "Коалиция за България" в община Лозница Андон Йорданов Мичев да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Лозница, област Разград, като на мястото на члена на ОИК Нина Петрова Кючукова-Койчева от квотата на "Коалиция за България" да бъде назначен Марин Йорданов Щерев, ЕГН .... Предложението е придружено от заявление от Нина Петрова Кючукова-Койчева за освобождаването й като член на ОИК по лични причини, както и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Марин Йорданов Щерев, получени с писмо № ОИК-134/11.08.2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Лозница, област Разград, Нина Петрова Кючукова-Койчева, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Лозница, област Разград, Марин Йорданов Щерев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 22:02 часа

Всички решения