Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 702-ПВР/МИ/07.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 702-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Силистра, област Силистра, назначена с Решение № 213-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-525/02.09.2011 г. от Мария Димитрова Димитрова - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Силистра, за промени в състава на ОИК в община Силистра, област Силистра. Към писмото са приложени: заявление от Ивелин Иванов Георгиев за освобождаването му като член на комисията по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Иванка Донева Милушева.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Силистра, област Силистра, Ивелин Иванов Георгиев, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Силистра, област Силистра, Иванка Донева Милушева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 22:03 часа

Всички решения