Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 711-ПВР/МИ/07.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 711-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Дългопол, област Варна, назначена с Решение № 228-ПВР/МИ от от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-548/07.09.2011 г. от Ферхан Юсеин Хасан - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" - община Дългопол, област Варна, за промяна в състава на ОИК в община Дългопол, област Варна. Предлага се да бъде освободен Зевджет Мехмед Фикри - член на комисията, и на негово място да бъде назначена Анифе Тайсим Тахир. Към предложението са приложени: заявление от Зевджет Мехмед Фикри за освобождаването му като член на ОИК - Дългопол; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование; заверено копие от пълномощно на председателя на ОбС на ДПС - Варна, Ерджан Себайтин Ебатин; заверено копие от пълномощно на общинския председател на ДПС в община Дългопол Ферхан Юсеин Хасан; заверено копие от удостоверение за актуално състояние на ПП „ДПС" по ф.д. № 2574/1990 г., издадено от СГС на 08.07.2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Дългопол, област Варна, Зевджет Мехмед Фикри, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Дългопол, област Варна, Анифе Тайсим Тахир, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 22:10 часа

Всички решения