Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 710-ПВР/МИ/07.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 710-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, назначена с Решение № 381-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-503/31.08.2011 г. от кмета на община Лесичово за извършване на промени в ОИК - Лесичово, област Пазарджик. Предлага се от състава на ОИК да бъде освободена Гергана Славчева Шишиньова, ЕГН ... и на нейно място като член на ОИК да бъде назначена Нонка Василева Корбанколева, ЕГН .... Към предложението са приложени: предложение от ПП „НДСВ", вх. № 001-МИ-06 от 25.08.2011 г.; копие от диплома за завършено висше образование на името на Нонка Василева Корбанколева и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от същото лице. С вх. № ОИК-527/02.09.2011 г. са постъпили заявлениe за освобождаване от състава на ОИК в община Лесичово от Гергана Славчева Шишиньова и копие от предложение от ПП „НДСВ" за извършване на промени в състава на ОИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, Гергана Славчева Шишиньова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 17 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, Нонка Василева Корбанколева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 08.09.2011 в 18:46 часа

Всички решения