Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 743-МИ/12.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 743-МИ
София, 12.09.2011

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 36-МИ/28.08.2011 г. и № 37-МИ/28.08.2011 г., на ОИК в община Садово, област Пловдив

Постъпило е възражение с вх. № 637 от 03.09.2011 г., подадено от Петко Ангелов Петков от община Садово, област Пловдив, срещу решение № 36-МИ/28.08.2011 г. и решение № 37-МИ/28.08.2011 г. на ОИК в община Садово, област Пловдив. Във възражението се твърди, че решенията следва да бъдат отменени като неправилни, тъй като ОИК неправилно е приела кое е лицето, представляващо ПП „Български земеделски народен съюз - БЗНС" за община Садово. Към възражението са приложени: копие от атакуваните решения, копие от пълномощно на името на Петко Ангелов Петков от представляващия ПП „Български земеделски народен съюз - БЗНС" Николай Ненчев, копие от възражение и два броя копия от протоколи от 02.02.2011 г. и 21.08.2011 г. от събрания на политическата партия. По своят характер възражението представлява жалба срещу посочените в него решения.
От представените копия от решение № 36-МИ/28.08.2011 г. и решение № 37-МИ/28.08.2011 г. на ОИК в община Садово се установява, че същите са били обявени на 29.08.2011 г. Срокът за обжалване е изтекъл на 01.09.2011 г., а жалбата, предмет на настоящото производство, е подадена на 03.09.2011 г. Не се установява твърдението на жалбоподателя, че бил подал възражение със същото съдържание пред ОИК в община Садово на 31.08.2011 г.
От изложеното следва, че жалбата е просрочена, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.
Отделно от това жалбата е и неоснователна.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 3, от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Петко Ангелов Петков срещу решение № 36-МИ/28.08.2011 г. и решение № 37-МИ/28.08.2011 г. на ОИК в община Садово, област Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.09.2011 в 22:39 часа

Всички решения