Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 751-МИ/13.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 751-МИ
София, 13.09.2011

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 55/07.09.2011 г. на ОИК в община Кирково, област Кърджали

Постъпила е жалба с вх. № 753 от 08.09.2011 г., подадена от Шинаси Мехмедов Сюлейманов - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за община Кирково, срещу решение № 55/07.09.2011 г. на ОИК в община Кирково, област Кърджали, като се иска неговата отмяна, като неправилно и незаконосъобразно.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е основателна.
С решение № 55/07.09.2011 г. ОИК - Кирково, незаконосъобразно е определила броя на членовете във всички секционни избирателни комисии в община Кирково да бъде от седем членове, в това число председател, зам.-председател, секретар и четирима членове.
Решение № 55/07.09.2011 г. на ОИК - Кирково, е постановено при липса на фактически и правни основания за неговото издаване. Актът не е мотивиран и е преждевременно постановен преди ОИК - Кирково, да е определила и обявила номерата на изборните райони в общината съгласно чл. 33, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс. Освен това решение № 55/07.09.2011 г. на ОИК - Кирково, не е съобразено с чл. 35 от Изборния кодекс и изискването, заложено в тази разпоредба, както и в т. 16.3 от Решение № 56-ПВР/МИ от 05.08.2011 г. на Централната избирателна комисия, за диференциация на броя на членовете на секционните избирателни комисии съобразно броя на избирателите в съответните секции.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2 и чл. 35 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 55/07.09.2011 г. на ОИК - Кирково, и указва на ОИК - Кирково, да постанови ново решение за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии по реда на чл. 35 от Изборния кодекс и т. 16.3 от Решение № 56-ПВР/МИ на ЦИК съобразно броя на избирателите в съответните секции, след определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Кирково, на основание чл. 33, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс и решения № 23-МИ/13.07.2011 г. и № 445-ПВР/МИ от 19.08.2011 г. на Централната избирателна комисия.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 13.09.2011 в 21:28 часа

Всички решения