Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 846-ПВР/МИ/19.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 846-ПВР/МИ
София, 19.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Горна Малина, Софийска област, назначена с Решение № 186-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-648/19.09.2011 г. от Таня Цветанова Гергушка - общински председател за община Горна Малина от ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" за замяна на члена на ОИК - Горна Малина, Таня Цветанова Гергушка с резерва Детелина Кирилова Стойнова. Към предложението е приложена молба от Таня Цветанова Гергушка за освобождаването й като член на ОИК - Горна Малина. По преписката са налични декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Детелина Кирилова Стойнова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Горна Малина, Софийска област, Таня Цветанова Гергушка, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.
2. НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Горна Малина, Софийска област, Детелина Кирилова Стойнова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 19.09.2011 в 22:33 часа

Всички решения