Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1019-МИ/01.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1019-МИ
София, 01.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Валентин Вангелов, представляващ местна коалиция „ИЛИНДЕН – РАДНЕВО”, срещу действия на ОИК – Раднево, област Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № М-238 от 30.09.2011 г. от Валентин Вангелов, представляващ местна коалиция „ИЛИНДЕН - РАДНЕВО", срещу действия на ОИК - Раднево, област Стара Загора.
В жалбата се твърди, че на 27.09.2011 г. в 16,40 ч. е подадена жалба в ОИК - Раднево, с вх. № 181 срещу неправомерно поставени агитационни материали на ПП „ГЕРБ" и на 28.09.2011 г. в 11,16 ч. е подадена жалба с вх. № 184 срещу неправомерно поставени агитационни материали на ПП „БСДП". До 17,00 ч. на 29.09.2011 г. ОИК - Раднево, не е провела заседание, не е разгледала жалбите и не се е произнесла по тях.
След извършена проверка се установи, че с решение № 74 от 30.09.2011 г. и с решение № 76 от 30.09.2011 г. ОИК - Раднево, се е произнесла по постъпилите жалби.
Жалбата е подадена в срок, но разгледана по същество е недопустима поради липса на предмет.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № М-238 от 30.09.2011 г. от Валентин Вангелов, представляващ местна коалиция „ИЛИНДЕН - РАДНЕВО", срещу действия на ОИК - Раднево, област Стара Загора, и прекратява производството.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 01.10.2011 в 19:58 часа

Всички решения