Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1205-МИ/17.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1205-МИ
София, 17.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Бистра Михайлова Борисова – представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Десислава Христова Христова за общински съветник, срещу решениe № 121 от 05.10.2011 г. на ОИК в община Брезник, област Перник

Постъпила е жалба с вх. № М-768 от 14.10.2011 г. на ЦИК от Бистра Михайлова Борисова - представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Десислава Христова Христова за общински съветник, срещу решениe № 121 от 05.10.2011 г. на ОИК в община Брезник, област Перник.
Към жалбата са приложени: копие от решение № 121 от 05.10.2011 г. на ОИК - Брезник; копие от заявление от Десислава Христова Христова до ОИК - Брезник; копие от удостоверение за регистриран кандидат за общински съветник; копие от удостоверение за регистрация на инициативен комитет.
С точка втора на решение № 121 от 05.10.2011 г. ОИК - Брезник, на основание чл. 134, ал. 7 от Изборния кодекс възлага на временно изпълняващия длъжността кмет на община Брезник, и при необходимост със съдействие на органите на МВР да премахне агитационни материали, които закриват поставените такива преди това на кандидата за кмет на община Брезник - Васко Попов и листата за общински съветници на Коалиция „Бъдеще за Граово" на определените за това места на ул. „Владо Радославов", ул. „Борис Антов", ул. „Георги Бунджулов" и на таблото пред Пощата, находяща се на пл. „9-ти септември", гр. Брезник.
На 06.10.2011 г. Десислава Христова - независим кандидит за общински съветник моли ОИК - Брезник да я уведоми дали решение № 121 от 05.10.2011 г. касае поставени нейни агитационни материали. До 17.00 ч. на 07.10.2011 г. ОИК - Брезник, не се е произнесла по направеното искане.
Жалбоподателят твърди, че обжалваното решение засяга правата и интересите на кандидата, издигнат от инициативен комитет.
Жалбоподателят моли ЦИК да отмени обжалваното решение в частта, в която е прието да бъдат премахнати агитационните материали на изброените улици, тъй като го счита за незаконосъобразно поради неспазване от страна на ОИК - Брезник на методическите указания относно реда и начина на констатиране на нарушенията по Изборния кодекс, както и неправилно поради неспазването на този ред и непълно немотивирано по какъв ред и начин са констатирани нарушения, за които е взето обжалваното решение.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
Точка втора на Решение № 121 от 05.10.2011 г. на ОИК - Брезник, е взета на основание постъпила жалба от коалиция „Бъдеще за Граово" за нарушение на чл. 134, ал. 6 от Изборния кодекс. Името на независимия кандидат за общински съветник Десислава Христова не фигурира в решението на комисията.
На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Бистра Михайлова Борисова - представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Десислава Христова Христова за общински съветник, срещу решениe № 121 от 05.10.2011 г. на ОИК в община Брезник, област Перник.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 17.10.2011 в 20:21 часа

Всички решения