Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 635-ПВР/МИ/01.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 635-ПВР/МИ
София, 01.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, назначена с Решение № 381-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК, изменено с Решение № 524-ПВР/МИ от 25.08.2011 г.

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-508/01.09.2011 г. от Георги Кузев - упълномощен представител на ПП „АТАКА", за промяна в състава на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик. Заявителят предлага секретарят на Общинската избирателна комисия в община Лесичово Гинка Стоянова Влахова да бъде освободена и на нейно място да бъде назначен Йордан Тодоров Пашов. Към предложението са приложени: заявление от Гинка Стоянова Влахова за освобождаването й от длъжността секретар на ОИК - Лесичово; пълномощно от представляващия партията; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование на Йордан Тодоров Пашов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, Гинка Стоянова Влахова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, Йордан Тодоров Пашов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 01.09.2011 в 21:47 часа

Всички решения