Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Съобщение 20.11.2012

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с постъпили запитвания в Централната избирателна комисия относно подписката в подкрепа на регистрацията на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция в националния референдум на 27 януари 2013 г. уточняваме следното:
1. страница 1 на подписката се попълва съгласно образец - Приложение № 28 от книжата за национален референдум, одобрени с Решение № 6-НР от 12 ноември 2012 г., обнародвани в „Държавен вестник", бр. 90 от 16.11.2012 г.;
2. следващите страници на подписката (от стр. 2 нататък) се попълват съгласно т. 9, буква „е" на Решение № 5-НР от 12 ноември 2012 г. на ЦИК.