Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 800-ПВР/МИ/16.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 800-ПВР/МИ
София, 16.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Радомир, област Перник, назначена с Решение № 368-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-572/09.09.2011 г. от Пламен Станков Алексиев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" област Перник, за промени в ОИК - Радомир, област Перник. Предлага се на мястото на члена на комисията Елица Танева Мавродиева да бъде назначена Ивелина Стайкова Шопска. Към предложението са приложени: искане от Елица Танева Мавродиева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта и копие от диплома за завършено висше образование на Ивелина Стайкова Шопска; пълномощно на името на Емил Георгиев Крумов и Пламен Станков Алексиев и пълномощно на името на Иво Данаилов Петров.
Постъпило е искане с вх. № ОИК-598/13.09.2011 г. от Ива Крумова - председател на ОИК - Радомир и предложение от упълномощените представители Юлиян Иванов Ситарски и Кирил Георгиев Иванов на коалиция „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", за промени в ОИК - Радомир, област Перник. Предлага се на мястото на члена на комисията Христина Благоева Жиртова-Йорданова да бъде назначена Сийка Иванова Панова. Към предложението са приложени: заявление от Христина Благоева Жиртова-Йорданова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта и копие от диплома за завършено висше образование на Сийка Иванова Панова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Радомир, област Перник, Елица Танева Мавродиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 18 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Радомир, област Перник, Христина Благоева Жиртова-Йорданова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Радомир, област Перник, Ивелина Стайкова Шопска, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Радомир, област Перник, Сийка Иванова Панова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 16.09.2011 в 21:12 часа

Всички решения