Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 927-МИ/26.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 927-МИ
София, 26.09.2011

ОТНОСНО:  жалба против решение № 150-МИ от 20.09.2011 г. и решение № 151-МИ от 20.09.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Ямбол, област Ямбол

Постъпила е жалба с вх. № М-41/22.09.2011 г. на ЦИК от Кръстьо Панайотов Петров - представител на ПП „АТАКА" срещу решение № 150-МИ от 20.09.2011 г. и решение № 151-МИ от 20.09.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Ямбол, област Ямбол, с които съответно са регистрирани кандидатска листа за общински съветници на местна коалиция „Партия на Зелените и ОДС" и Наско Иванов Стефанов като кандидат за кмет на община Ямбол.
В жалбата се твърди, че е имало нарушения при приемането на документите за регистрация в ОИК на кандидатската листа за общински съветници и кандидата за кмет на община Ямбол, но не се посочват каквито и да било конкретни незаконосъобразни деяния. Иска се отмяната на решение № 150-МИ от 20.09.2011 г. и решение № 151-МИ от 20.09.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Ямбол, област Ямбол, като постановени при съществени нарушения на чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от Изборния кодекс.
Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество е неоснователна.
Съгласно приложените към преписката документи по чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" и чл. 126, ал. 1, т. 2, 3, 4, от Изборния кодекс и извлечението от регистрите по чл. 33, ал. 1, т. 14 от ИК и след извършена проверка по т. 3 на Решение № 690-МИ от 05.09.2011 г. на ЦИК, ОИК - Ямбол, законосъобразно е регистрирала кандидатската листа на местната коалиция „Партия на Зелените и ОДС" за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. със свое решение № 150-МИ от 20.09.2011 г., както и Наско Иванов Стефанов като кандидат за кмет на община Ямбол с решение № 151-МИ/20.09.2011 г.
На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-41/22.09.2011 г. на ЦИК от Кръстьо Панайотов Петров, представител на ПП „АТАКА", срещу решение № 150-МИ от 20.09.2011 г. и решение № 151-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Ямбол.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.09.2011 в 22:45 часа

Всички решения