Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 963-МИ/28.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 963-МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” против решение № 94 от 20.09.2011 г. на ОИК – Хитрино

Постъпила е жалба с вх. № М-88/24.09.2011г. на ЦИК от Реджеб Ахмед Зекерие - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", против решение № 94 от 20.09.2011 г. на ОИК - Хитрино, с което е извършена регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Хитрино на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ".
В жалбата се твърди, че с обжалваното решение на вносителя на предложението е дадено указание да добави препис извлечение от протокола на заседание на партията, с което се определя листата общински съветници, предложени за участие в изборите, но не е указан срок за отстраняване на констатираната нередовност. Твърди се, че партията не е приобщила към предложението си решение на компетентния съгласно устава орган за издигане и подреждане на кандидатите за общински съветници и кметове в листа. Поради това ОИК - Хитрино, като не е указала срок за отстраняване на нередовности и не е получила изпълнение на даденото указание е постановила неправилно и незаконосъобразно решение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Хитрино на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ".
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за допустима до разглеждане като предявена от активно легитимирана страна и в срок - на 23 септември 2011 г., а разгледана по същество за неоснователна по следните съображения:
От приобщените към преписката писмени доказателства се установява, че с решение № 94 от 20.09.2011 г. ОИК - Хитрино, е регистрирала кандидатска листа за общински съветници в община Хитрино на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ". С решението са дадени указания на вносителя на предложението да представи доказателства за взето решение от ръководството на партията за издигане и подреждане на предложените кандидати за общински съветници в кандидатска листа. Указанието е дадено без срок за отстраняване на констатираната нередовност. Решението е обявено на същата дата.
От приобщените към преписката писмени доказателства действително се установява, че предложението не е придружено с решение на компетентния съгласно устава орган за издигане и подреждане на кандидати за общински съветници в кандидатска листа, както и за регистрирането на такава в ОИК - Хитрино.
От постъпила преписка с вх. № М-88 от 24.09.2011 г. на ЦИК е служебно известно обстоятелството, че в ОИК - Хитрино във връзка с регистрация на кандидат за кмет на кметство в с. Върбак, община Хитрино, партията е представила извадка от протокол № 30 от 14.09.2011 г. от заседание на Националния изпълнителен съвет на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", където с решение по т. 2 е прието за общински съветници в община Хитрино да бъдат издигнати и регистрирани в кандидатска листа трима кандидати: Екатерина Тодорова Любенова, Вилдан Мехмед Мустафа и Фатме Мехмед Исмаил.
Регистрираната с обжалваното решение кандидатска листа се състои от същите трима кандидати за общински съветници, съобразно решението на НИС на партията. Поради това Централната избирателна комисия приема, че ОИК - Хитрино е разполагала с решение на компетентния съгласно устава орган за регистрация на кандидатска листа, като същото следва да се цени и при разглеждане на настоящата жалба, като изправена констатирана нередовност в документите.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-88/24.09.2011г. на ЦИК от Реджеб Ахмед Зекерие - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", против решение № 94 от 20.09.2011 г. на ОИК - Хитрино, с което е извършена регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Хитрино на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ".

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 20:59 часа

Всички решения