Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 966-МИ/28.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 966-МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Рафет Расим Сюлейман – кандидат за общински съветник в община Момчилград, срещу решение № 59 от 20.09.2011 г. на ОИК – Момчилград, област Кърджали

Постъпила е жалба, с вх. № М-131 от 26.09.2011 г. на ЦИК от Рафет Расим Сюлейман - кандидат за общински съветник в община Момчилград, срещу решение № 59 от 20.09.2011 г. на ОИК - Момчилград, в частта, с която му е отказана регистрация като кандидат за кмет и общински съветник в община Момчилград.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
С решения № 59 от 20.09.2011 г. ОИК - Момчилград, е отказана регистрация на Рафет Расим Сюлейман като кандидат за общински съветник в община Момчилград, предложен от ПП „ГЕРБ", в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Основанието на ОИК - Момчилград, е неизпълнение на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК. (І, т. 1, букви „а" и „б"). От представеното удостоверение за настоящ адрес е видно, че Рафет Расим Сюлейман има настоящ адрес в Турция.
Отказът на ОИК - Момчилград, да регистрира Рафет Расим Сюлейман като кандидат за общински съветник в община Момчилград, предложен от ПП „ГЕРБ", в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. е законосъобразен.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 3, чл. 4, ал. 5, § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба, с вх. № М-131 от 26.09.2011 г. на ЦИК от Рафет Расим Сюлейман - кандидат за общински съветник на община Момчилград, срещу решение № 59 от 20.09.2011 г. на ОИК - Момчилград, в частта, с която му е отказана регистрацията като кандидат за общински съветник в община Момчилград.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 21:03 часа

Всички решения