Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 979-ПВР/МИ/28.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 979-ПВР/МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Шумен, област Шумен, назначена с Решение № 432-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК и Решение №462-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

 

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-682/26.09.2011 г. от Гюнай Тефиков - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" за промяна в състава на ОИК - Шумен, област Шумен.  Предлага се на мястото на члена на комисията Дениз Айнур Джелял да бъде назначен Музафер Еминов Ехлиманов. Към предложението са приложени: молба от Дениз Айнур Джелял за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Музафер Еминов Ехлиманов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Шумен, област Шумен, Дениз Айнур Джелял, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Шумен, област Шумен, Музафер Еминов Ехлиманов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.09.2011 в 12:58 часа

Всички решения