Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 983-ПВР/МИ/29.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 983-ПВР/МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Ситово, област Силистра, назначена с Решение № 241-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-652/20.09.2011 г. от Николай Георгиев Неделчев - кмет на община Ситово. Към предложението са приложени: предложение от Димчо Нейков Кьосев - областен координатор на ПП „АТАКА" в община Ситово за замяна на Димчо Нейков Кьосев - член на комисията, с Виолета Михалева Динх; предложение от Ридван Ахвед Кязим - председател на Общинското ръководство на ДПС в община Ситово за замяна на Юмихан Назъм Расим - член на ОИК, със Сезер Лютфиев Самиев; молби от Димчо Нейков Кьосев и Юмихан Назъм Расим за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломите за завършено висше образование на Виолета Михалева Динх и Сезер Лютфиев Самиев.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Ситово, област Силистра, Димчо Нейков Кьосев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 17 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Ситово, област Силистра, Юмихан Назъм Расим, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Ситово, област Силистра, Виолета Михалева Динх, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Ситово, област Силистра, Сезер Лютфиев Самиев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:03 часа

Всички решения