Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1002-ПВР/МИ/29.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1002-ПВР/МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Петрич, област Благоевград, назначена с Решение № 430-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-699 от 29.09.2011 г. от Димитър Крумов Танев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за община Петрич, област Благоевград, за промяна в състава на ОИК - Петрич, като на мястото на досегашния член на ОИК - Петрич, Татяна Василева Добрева да бъде назначена Ана Георгиева Гегова. Предложението е придружено от заявление от Татяна Василева Добрева за освобождаване й като член на ОИК - Петрич; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта; копие от диплома за висше образование на Ана Георгиева Гегова; пълномощно на името на Костадин Върбанов Хаджигаев и пълномощно на името на Димитър Крумов Танев.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Петрич, област Благоевград, Татяна Василева Добрева, ЕГН ...и анулира удостоверение № 18 от 23.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Петрич, област Благоевград, Ана Георгиева Гегова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:28 часа

Всички решения