Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1043-МИ/04.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1043-МИ
София, 04.10.2011

ОТНОСНО:  възражение от Йосиф Севдалинов Огнянов – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“

Постъпило е възражение вх. № M-282 oт 30.09.2011 г. от Йосиф Севдалинов Огнянов - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", с което се възразява срещу структурирането на секционните избирателни комисии за избори 2011 г. в община Златарица. Във възражението не се посочва срещу кое решение на ОИК - Златарица, е насочено то. Централната избирателна комисия намира, че с така поданото възражение всъщност се обжалва решение № 37 oт 15.09.2011 г. на ОИК - Златарица, с което се назначават секционните избирателни комисии в община Златарица. Това решение е взето на 15.09.2011 г. и е обявено на 16.09.2011 г. в 11.00 ч. Към момента на подаване на настоящото възражение - 28.09.2011 г., тридневният срок за обжалването му вече е изтекъл.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражение вх. № M-282 oт 30.09.2011 г. от Йосиф Севдалинов Огнянов - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи".
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 04.10.2011 в 22:44 часа

Всички решения