Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1077-ПВР/МИ/05.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1077-ПВР/МИ
София, 05.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, назначена с Решение № 374 -ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-637/19.09.2011 г. от Пашин Милков Пашинов - представляващ „Коалиция за България", община Минерални бани, област Хасково, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, като на мястото на заместник-председателя на ОИК Емилия Йорданова Въчева да бъде преназначен Николай Недялков Христов, за член на ОИК да бъде назначена Таня Тодорова Станчева. Предложението е придружено от молба от Емилия Йорданова Въчева за освобождаването й като заместник-председател на ОИК, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Таня Тодорова Станчева.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, Емилия Йорданова Въчева и анулира издаденото й удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, Николай Недялков Христов, ЕГН ..., досегашен член.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, Таня Тодорова Станчева, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 05.10.2011 в 22:51 часа

Всички решения