Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1094-ПВР/МИ/06.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1094-ПВР/МИ
София, 06.10.2011

ОТНОСНО:  назначаване на член на ОИК в община Макреш, област Видин, назначена с Решение № 267-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

С Решение № 976-ПВР/МИ от 28.09.2011 г. на ЦИК са прекратени пълномощията на Иван Видолов Иванов, като председател на ОИК - Макреш, област Видин. Постъпило е предложение с вх. № ОИК-723 от 05.10.2011 г. от Владимир Цветанов Тошев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за област Видин. Същият предлага на мястото на председателя на ОИК Иван Видолов Иванов да бъде назначена Анелия Ванкова Кръчкина досегашен член на ОИК - Макреш, област Видин, и предлага и за член на ОИК - Макреш, област Видин, да бъде назначена Радка Георгиева Целова. Към предложението е представена декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Радка Георгиева Целова в оригинал и заверено копие от дипломата й за завършено висше образование.
Предвид изложеното и на основание 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕНАЗНАЧАВА като председател на ОИК в община Макреш, област Видин, Анелия Ванкова Кръчкина - досегашен член, и анулира издаденото й удостоверение № 12 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Макреш, област Видин, Радка Георгиева Ценова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 06.10.2011 в 21:18 часа

Всички решения