Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1096-ПВР/МИ/06.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1096-ПВР/МИ
София, 06.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Минка Стоянова Стоянова – упълномощен представител на Коалиция за България, срещу решение № 136 от 27.09.2011 г. на ОИК – Харманли, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Харманли, област Хасково

Постъпила е жалба с вх. № М-428 от 05.10.2011 г. на ЦИК от Минка Стоянова Стоянова - упълномощен представител на Коалиция за България, срещу решение № 136 от 27.09.2011 г. на ОИК - Харманли, за назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Харманли. В жалбата се прави оплакване относно назначаването на секционните избирателни комисии в община Харманли. Освен това се твърди, че липсва съобразяване с всички направени предложения. Отправя се и пожелание квотният принцип при съставяне на ОИК и ЦИК да се следва и при формирането на СИК.
Към преписката са приложени: становище на председателя на ОИК - Харманли, жалба от Минка Стоянова Стоянова вх. № 152 от 30.09.2001 г. на ОИК - Харманли, преписка с вх. № 146/21.09.2011 г. от община Харманли, решение № 77/07.09.2011 г. на ОИК - Харманли, решение № 81/13.09.2011 г. на ОИК - Харманли, решение № 136/27.09.2011 г. на ОИК - Харманли, предложените варианти 1 и 2 за разпределение на състава на секционните избирателни комисии, проекто-списък на състава на СИК, направен въз основа на постъпилите писмени предложения.
Жалбата е подадена в предвидения в закона срок, поради което е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
Видно от решение № 81 от 13.09.2011 г. на ОИК - Харманли, общинската избирателна комисия, след като се е запознала с Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК, е взела решение за разпределение на местата в секционните избирателни комисии между парламентарно представените партии и коалиции от партии и партията, имаща членове в Европейския парламент, както и броя места в секционното ръководство на всяка една от тези партии. Съобразно това решение, на ПП „ГЕРБ" се полагат 136 от местата в комисиите, от които 65 места в ръководството, на Коалиция за България - 70 места в СИК, от които 26 в ръководството, на ПП „ДПС" - 52 места в комисиите, от които 19 в ръководството, на ПП „Атака" - 35 места в комисиите, от които 13 в ръководството, на Синята коалиция - 17 места в комисиите, от които 7 в ръководството, на ПП „НДСВ" - 6 места в комисиите, от които 2 в ръководството. Решението не е обжалвано и е влязло в сила, поради което квотното разпределение на броя места и броя в секционните ръководства е влязло в сила.
С решение № 136 от 27.09.2011 г. на ОИК - Харманли, същата е назначила секционните избирателни комисии и ръководства и е предоставила тридневен срок на представителите на политическите сили да представят за всяка секция поименния списък на съответните членове. Съгласно това решение ПП „ГЕРБ" получава 35 председателски места, КБ - 4, ПП „ДПС" - 3, ПП „АТАКА" и Синята коалиция - по едно председателско място.
В жалбата се атакува преди всичко диспропорцията при разпределението на местата за председатели на секционните избирателни комисии като се изтъкват аргументи, непроизтичащи от закона, тъй като в чл. 35, ал. 3 от ИК се съдържа изискването при назначаване на състава и ръководството на СИК да се запази съотношението на партиите и коалициите от партии в ЦИК, като законодателят не разграничава допълнително категориите ръководни длъжности в секционните ръководства, а използва родовия термин.
По изложените съображения жалбата следва да бъде оставена без уважение като неоснователна, а оспореното решение да бъде потвърдено като законосъобразно.
Предвид изложеното и на основание и чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без уважение жалба с вх. № М-428 от 05.10.2011 г. на ЦИК от Минка Стоянова Стоянова - упълномощен представител на Коалиция за България, срещу решение № 136 от 27.09.2011 г. на ОИК - Харманли, за назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Харманли.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 06.10.2011 в 21:20 часа

Всички решения