Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1100-ПВР/МИ/06.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1100-ПВР/МИ
София, 06.10.2011

ОТНОСНО:  допълване на решение № 861-ПВР/МИ от 20.09.2011 г. относно назначаване на комисии по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс, които да приемат от СИК бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с 17, ал. 1 и чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. В решение № 861-ПВР/МИ от 20.09.2011 г. на ЦИК в раздел II. „Изисквания към членовете на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК" се създава нова точка 18 със следното съдържание:
„18. Член на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, докато заема длъжността си, не може да бъде член на избирателна комисия, кандидат за изборите за президент и вицепрезидент на републиката или за изборите за общински съветници и кметове, народен представител, член на Европейския парламент, министър или заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет, главен секретар на министерство или областна администрация, съдия в Конституционния съд, съдия в административен съд или прокурор в административна прокуратура, съдия във Върховния административен съд или прокурор във Върховната административна прокуратура, областен управител или заместник областен управител, кмет или заместник-кмет, военнослужещ във въоръжените сили, служител в Министерството на вътрешните работи".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 06.10.2011 в 21:34 часа

Всички решения