Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1162-ПВР/МИ/12.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1162-ПВР/МИ
София, 12.10.2011

ОТНОСНО:  изменение на Решение № 1117-ПВР/МИ от 07.10.2011 г. на ЦИК относно фабричното сгъване на бюлетините в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

За обезпечаване тайната на вота на избирателя при гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и на основание чл. 26, ал. 1, т. 16 и чл. 180, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ИЗМЕНЯ абзац първи на т. 1 на Решение № 1117-ПВР/МИ от 07.10.2011 г. на ЦИК, както следва:
„При производството на бюлетините за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката и на бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., бюлетините не могат да бъдат по-къси от 25 см."
2. Първо тире на т. 1 се заличава.
3. Създава се нова т. 1а, както следва: „При производството на бюлетини с минималната дължина и при отпечатване на съдържанието им съобразно Решение № 449-МИ от 19.08.2011 г. на ЦИК и Решение № 450-ПВР от 19.08.2011 г. на ЦИК, се отпечатват толкова полета, колкото са кандидатските листи за съответния вид избор, а останалата част от лицевата страна не се попълва."
4. Решение № 1117-ПВР/МИ от 07.10.2011 г. на ЦИК в останалата си част остава непроменено.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.10.2011 в 22:06 часа

Всички решения