Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1174-ПВР/МИ/13.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1174-ПВР/МИ
София, 13.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Наташа Стефанова Трайкова – и.д. кмет на община Димово, срещу решение от № 122 от 11.10.2011 г. на ОИК – Димово, област Видин


Постъпила е жалба с вх. № М-699 от 13.10.2011 г. от Наташа Стефанова Трайкова - и.д. кмет на община Димово, срещу решение от № 122 от 11.10.2011 г. на ОИК - Димово, област Видин.
В жалбата се сочат оплаквания, че ОИК - Димово, област Видин, на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 от ИК е взела решение за провеждане на обучение на СИК на територията на общината, като не се е съобразила с техническите възможности на община Димово.
Жалбата е подадена в срок, но разгледана по същество е недопустима. Съгласно раздел V, чл. 13, ал. 1 от ИК „Организационно-техническата подготовка на изборите се осъществява от Министерския съвет и от областните и общинските администрации във взаимодействие с избирателните комисии".
Изпълняващият длъжността кмет на община Димово, област Видин, не е от кръга лица, които имат право да обжалват решенията на ОИК по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Наташа Стефанова Трайкова - и.д. кмет на община Димово, срещу решение от № 122 от 11.10.2011 г. на ОИК - Димово, област Видин.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 13.10.2011 в 20:15 часа

Всички решения