Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1234-МИ/18.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1234-МИ
София, 18.10.2011

ОТНОСНО:  отпечатване на бюлетините за общински съветници и кметове в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Във връзка с постъпило писмо с вх. № М-741 от 14.10.2011 г. на ЦИК от главния секретар на област Пазарджик и на основание чл. 26, ал. 1, т. 16, чл. 33, ал. 1, т. 8, чл. 162, ал. 2 и чл. 172 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Допуска текста по т. 8, второ тире от приложения № 1, 2 и 3 към Решение № 449-МИ от 19 август 2011 г. на ЦИК за общините, включени в състава на област с административен център гр. Пазарджик, да бъде съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.
2. Промяната по т. 1 се отнася само за отпечатването на бюлетините за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства в общините, включени в състава на област с административен център гр. Пазарджик, при произвеждането на първия тур на изборите за общински съветници, кметове на общини и кметства на 23 октомври 2011 г. При произвеждане на евентуален втори тур бюлетините за избор на кмет на община и кметове на кметства да са съгласно техническите образци, приложения № 2 и 3 към Решение № 449 от 19 август 2011 г.
3. Приложението не се публикува.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 18.10.2011 в 23:17 часа

Всички решения