Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1236-МИ/18.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1236-МИ
София, 18.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Петко Колов – представляващ инициативен комитет за издигане на Емилия Ангелова Еленкова за независим кандидат за кмет на община Ракитово, област Пазарджик

Постъпила е жалба с вх. № М-814 от 17.10.2011 г. на ЦИК от Петко Колов - представляващ инициативен комитет за издигане на Емилия Ангелова Еленкова за независим кандидат за кмет на община Ракитово, област Пазарджик, срещу решение № 97 от 12.10.2011 г. на ОИК - Ракитово, област Пазарджик, с което е задължен кметът на община Ракитово да премахне агитационните материали на независимия кандидат за кмет Емилия Ангелова Еленкова и е указано на представляващия инициативния комитет, издигнал посочения по-горе кандидат, да приведе агитационните си материали във вид, че същите да отговарят на изискванията на закона, а именно информацията, че „купуването и продаването на гласове е престъпление" да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал.
По преписката е постъпило и възражение от ОИК - Ракитово, с което се моли да бъде оставена жалбата без разглеждане, тъй като същата е подадена от лице, което не е представляващо инициативния комитет за издигане на независимия кандидат за кмет на община Ракитово, Емилия Ангелова Еленкова.
Жалбата е постъпила в срок, срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК - Ракитово, но е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, тъй като от направената проверка по преписката по регистрация на инициативния комитет за издигане на независимия кандидат за кмет на община Ракитово - Емилия Ангелова Еленкова, е видно, че подателят на жалбата не е сред лицата, членове на посочения инициативен комитет, които с решение от 23.08.2011 г. са определили за представляващ Трънка Георгиева Зарева, която е подписала и предложението за регистриране на независим кандидат за кмет на община Ракитово от 15.09.2011 г.
С оглед на горното Централната избирателна комисия счита, че подателя на жалбата Петко Колов няма интерес от оспорването на атакуваното решение.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Петко Колов - представляващ инициативен комитет за издигане на Емилия Ангелова Еленкова за независим кандидат за кмет на община Ракитово, област Пазарджик, срещу решение № 97 от 12.10.2011 г. на ОИК - Ракитово, област Пазарджик.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 18.10.2011 в 23:20 часа

Всички решения