Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1240-МИ/18.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1240-МИ
София, 18.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Виктор Янев – временно изпълняващ длъжността кмет на община Кюстендил, против решение № 208 от 27.09.2011 г. на ОИК – Кюстендил

Постъпила е жалба с вх. № М-386 от 04.10.2011 г. на ЦИК от Виктор Янев - временно изпълняващ длъжността кмет на община Кюстендил, против решение № 208 от 27.09.2011 г. на ОИК - Кюстендил. Твърди се, че по внесено искане за монтиране на видеокамери в избирателните секции на територията на община Кюстендил с цел гарантиране честността на изборите, сигурността на гражданите и спокойствие при работата на комисиите ОИК - Кюстендил, с обжалваното решение е оставила искането без уважение. В жалбата са развити доводи за недопустимост, неправилност, незаконосъобразност и липса на мотивация на решението.
От приложеното решение № 208 от 27.09.2011 г. се установява, че ОИК - Кюстендил, е приела, че монтирането на видеокамери във всяка избирателна секция на територията на община Кюстендил в изборите на 23 октомври 2011 г., обективирано като уведомление до ОИК с писмо № 91-00-89 от 19.09.2011 г. на кмета на община Кюстендил, противоречи на основни принципи на Изборния кодекс и е недопустимо. Представено е и решение № 211 от 30.09.2011 г., с което е допусната поправка на техническа грешка, допусната в протокол № 19 от 27.09.2011 г., като датата на протокола да се чете 26.09.2011 г., на която дата е проведено и заседанието, вместо написаната дата 27.09.2011 г., както и решение № 208, взето със същия протокол, да се счита постановено на 26.09.2011 г. вместо написаната дата 27.09.2011 г. Видно от обжалваното решение същото е обявено на 26.09.2011 г. в 18,00 ч. от ОИК - Кюстендил. Жалбата е постъпила в Централната избирателна комисия на 4 октомври 2011 г., а видно от пощенското клеймо жалбата е изпратена на 3 октомври 2011 г. Поради това същата се явява просрочена и следва да бъде оставена без разглеждане.
Поради горното и на основание чл. чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Виктор Янев - временно изпълняващ длъжността кмет на община Кюстендил, против решение № 208 от 27.09.2011 г. на ОИК - Кюстендил.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 19.10.2011 в 08:20 часа

Всички решения