Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1243-ПВР/МИ/19.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1243-ПВР/МИ
София, 19.10.2011

ОТНОСНО:  назначаване състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК в община Брегово, област Видин

Постъпило е писмо вх. № М-588 от 10.10.2011 г. от ОИК - Брегово, област Видин, с което се уведомява ЦИК, че комисията не е стигнала до приемане на решение за назначаване състава на комисията по чл. 242 ал. 7 от ИК. Към писмото са приложени: протокола на ОИК от 06.10.2011 г., предложението на кмета на община Брегово за състав на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК и пълната преписка от проведените консултации между политическите сили и техните предложения.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 242, ал. 7 и във връзка с чл. 35 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК в община Брегово, област Видин, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Василев Аршинков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Борисова Бърсанова
СЕКРЕТАР: Людмила Любенова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ:
Митко Георгиев Оприков
Нели Иванова Попарданова
Иванка Неофитова Радуйкова
Сергей Борисов Здравковски

Резерви:
Павлин Стефанов Станев
Стефан Аристотелов Елефтеров
Иван Любенов Иванов
Сашко Кирилов Димитрашков

2. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 07:40 часа

Всички решения