Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1262-ПВР/МИ/19.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1262-ПВР/МИ
София, 19.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Монтана, област Монтана, назначена с Решение № 383-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-764/19.10.2011 г. от Валерия Иванова Тодорова - преупълномощен представител на ПП "ГЕРБ", за замяна на члена на ОИК - Монтана, Николай Кирилов Георгиев с Мариана Добрева Асенова. Към предложението са приложени: заявление от Николай Кирилов Георгиев за освобождаването му като член на ОИК - Монтана; копие от личната карта на Мариана Добрева Асенова; пълномощно от Искра Фидосова Искренова на Валерия Иванова Тодорова и пълномощно от Бойко Методиев Борисов на Искра Фидосова Искренова. Декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за висше образование на Мариана Добрева Асенова са постъпили в ЦИК с писмо вх. № ОИК-82 от 09.08.2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Монтана, област Монтана, Николай Кирилов Георгиев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Монтана, област Монтана, Мариана Добрева Асенова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 08:01 часа

Всички решения