Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1279-ПВР/МИ/21.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1279-ПВР/МИ
София, 21.10.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Монтана, област Монтана, назначена с Решение № 383-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК

Постъпила е молба с вх. № ОИК-769/19.10.2011 г. от Антоанета Йорданова Вълчева - секретар на ОИК - Монтана, за промяна във фамилното име, като вместо „Вълчева" да се чете „БЛАГОЕВА". Към молбата е приложено копие от личната карта.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Фамилното име на секретаря на комисия Антоанета Йорданова Вълчева с ЕГН ..., като вместо „Вълчева" да се чете „БЛАГОЕВА", и анулира издаденото й удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.10.2011 в 22:54 часа

Всички решения